Orientació

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

Oficina Tècnica Laboral

L’Oficina Tècnica Laboral (OTL) és un dispositiu de l’Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social i l'Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet i forma part de la xarxa d’OTL que promou la Diputació de Barcelona on es treballa la inserció sociolaboral de les persones amb trastorn de salut mental.

L’objectiu general de l’OTL és fomentar la inserció i  integració laboral de les persones amb trastorns de salut mental, preferentment en el mercat de treball ordinari.

Els criteris per participar en el dispositiu són:
· Tenir diagnosticat un trastorn mental i seguir tractament.
· Acomplir amb el tractament mèdic prescrit: règim de visites, medicació, teràpies, activitats complementàries, etc.
· Estar en situació de compensació i no haver tingut un ingrés hospitalari en el darrer any.
· Plantejar-se, per pròpia voluntat i amb motivació, la inserció laboral.
· Garantir una autonomia personal i una estabilitat emocional mínimes per poder dur a terme una activitat laboral.
· Acceptar la coordinació entre el centre sanitari derivant i l’OTL.

Els trets distintius de la metodologia de treball passen per l’acompanyament i el reforç continuat a la persona, adaptat en tot moment a la seva evolució i complementat amb accions de coordinació i seguiment amb el seu entorn. Combina, doncs, actuacions amb la persona, la seva família i les empreses.

Actuació amb la persona:
Actuacions grupals:
Grups orientació
Mòduls de millora de les competències
Taller de Recerca de feina (aula de recerca)
Posa-t'hi. Activitats per conèixer oficis
Grup de suport a la inserció

Actuacions individuals:
Disseny de l’itinerari ocupacional
Orientació laboral
Tutories d’acompanyament durant l’itinerari d’inserció
Seguiment a la inserció
Millora del perfil competencial
Realització de pràctiques professionals
Derivació a altres recursos externs i seguiment

Actuacions amb les empreses:
Anàlisis dels llocs de treball
Borsa de treball
Prospecció i sensibilització d’empreses del territori
Gestió d’ofertes de treball
Suport en l’adaptació al lloc de treball

Per tal de poder contactar amb l'equip tècnic del programa es pot realitzar des d'aquest enllaç

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal