¿Qué es la FP?

Què és l'FP?

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa a la vida social, cultural i econòmica del territori.  Aquest conjunt d’accions de formació professionalitzadores poden ser de Grau Superior , de Grau Mitjà o de qualificació inicial.

Alguns apunts de l'FP a L’Hospitalet:

  • El curs 2016-2017 a l’Hospitalet es cursaran 63 especialitats de Formació Professional Inicial pertanyents a 18 famílies professionals:
    • 9 especialitats de programes de formació i inserció i 1 de Formació Professional Bàsica
    • 19 especialitats de CFGM,  de les quals 1 pertany a ensenyaments artístics i 2 a ensenyaments esportius.
    • 34 especialitats de CFGS, de les quals 5 pertanyen  a ensenyaments artístics
    • 2 cicles de grau mitjà i 10 de grau superior s’impartiran en la modalitat FP DUAL.
  •  A l’Hospitalet hi ha 77 especialitats de Certificats de Professionalitat  homologades, corresponents a 13 àrees professionals diferents. L’any 2016 s’estan impartint 68 cursos de certificat de professionalitat a la ciutat .
Esta acción ha sido subvencionada por el Servei d’Ocupació de Catalunya a cargo de los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y con la cofinanciación en un 50% del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013, CCI2007ES052PO00
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)