Índice

PROGRAMES PER A LA FORMACIÓ I INSERCIÓ  (9)

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ I MÀRQUETING

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA INDUSTRIES ALIMENTARIES HOTELERIA I TURISME INFORMÀTICA I COMUNICACIONS TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (1)

FABRICACIÓ MECANICA
 


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (16)

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
 
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
COMERÇ I MÀRQUETING
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
 
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA
IMATGE PERSONAL

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
QUÍMICA
SANITAT
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES


CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (29)


ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
COMERÇ I MÀRQUETING EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ENERGIA I AIGUA
FABRICACIÓ MECÀNICA
IMATGE PERSONAL
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
QUÍMICA SANITAT
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (6)

Cicles Formatius Artístics Mitjans (CFAM)
 
Cicles Formatius Artístics Superiors (CFAS)
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT (77)


ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
COMERÇ I MÀRQUETING EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
  ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA  ENERGIA I AIGUA
FABRICACIÓ MECÀNICA
HOTELERIA I TURISME INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT
IMATGE PERSONAL
IMATGE I SO

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS  SEGURETAT I MEDI AMBIENT
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
Esta acción ha sido subvencionada por el Servei d’Ocupació de Catalunya a cargo de los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y con la cofinanciación en un 50% del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013, CCI2007ES052PO00
Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)