Processos de selecció

Plans d'ocupació

CONVOCATÒRIA PLA PER A LA REACTIVACIÓ I  LA MILLORA DE L'OCUPACIÓ A L'HOSPITALET 2016-2018.  AQUEST PROJECTE ESTÀ FINANÇAT PEL PLA METROPOLITÀ DE SUPORT A LES POLÍTIQUES SOCIALS MUNICIPALS 2016-2019

CONVOCATÒRIA DEL “PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A L’ANY 2016” PEONS ESPECIALITATS.   Programa subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb cofinançament FIUFSE (UE- Fons Social Europeu) LINIA A  

CONVOCATÒRIA PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016 PROGRAMA SUBVENCIONAT PEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA AMB CÀRREC A LA DISTRIBUCIÓ DE FONS DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL PER A ASSUMPTES LABORALS PER A L’ANY 2016. LÍNIA B

Convocatòria Programa Treball i Formació 2016 Programa subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb càrrec a la distribució de fons de la conferència Sectorial per a Assumptes Laborals per a l’any 2016. LÍNIA B

Línia  B  1B) Suport Salut Ambiental i protecció d’animals (2 Peons Sanitat-12 mesos)
Adreçat a persones majors de 55 anys perceptores de RMI i preferentment que no tenen la cotització suficient per a que sel’s reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.

La contractació, objecte d’aquesta convocatòria, està condicionada a l’aprovació per part d’aquest Ajuntament de l’acceptació de l’ajut del “Programa de Treball i Formació”, atorgat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc de L’Estratègia catalana per l’ocupació 2012-2020, d’acord amb l’Estratègia Europa 2020 i l’Estratègia Espanyola d’activació per a l’ocupació pel període 2014-2016, Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre (publicada al DOGC núm. 7244, del 10/11/2016).

CONVOCATÒRIA DEL “PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A L’ANY 2016” Programa subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb cofinançament FIUFSE (UE- Fons Social Europeu)  

Línia A: Persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació. Tindran caràcter prioritari per a les contractacions de durada de 12 mesos a temps complet, les persones en situació d'atur més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys.

NOVA CONVOCATÒRIA del programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social- Pla d'ocupació de suport a la primera ocupació. Diputació de Barcelona

PROCÉS FINALITZAT

Convocatoria programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social- Pla d'ocupació de suport a la primera ocupació. Diputació de Barcelona

PROCÉS FINALITZAT

Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social.Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona"

PO Auxiliars administratius/ves-informadors/es

PROCÉS FINALITZAT
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)