1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Suport a l'empresa

En projecte "Escuela Joven Europea"

EJE proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia mini-empresa a l'aula, prenent la forma jurídica de societat cooperativa. Aquesta establirà relacions comercials amb mini-empreses d'altres comunitats autònomes o països amb l'objectiu de "importar" i "exportar" productes entre si. Els productes importats seran comercialitzats al mercat local per posteriorment analitzar els resultats i repartir els beneficis obtinguts, igual que qualsevol empresa real.

Aquest any hi participen els instituts Bellvitge, Europa, Bisbe Berenguer i Llobregat, aquests dos darrers per primera vegada.

Al projecte també hi col.labora la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de l'Hospitalet

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)