1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Innovació

PROGRAMES DE SUPORT A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

LH Gastro
Amb continuïtat, l'Oficina de Serveis a l'Empresa ofereix als seus usuaris programes de suport a la innovació, per acompanyar els emprenedors i empresaris en el seu porcés de renovació permanent.

Els objectius d'aquests programes són, entre d'altres, actualitzar el model de negoci, la millora de la competivitat i la incorporació de tecnologia i de noves tendències del sector.

Aquests programes inclouen accions d'impuls com ara la formació tècnica, l'assessorament especialitzat i l'acompanyament o mentoria.Actualment els programes de suport a la innovació que hi ha en marxa són els següents:


1 PROGRAMA L’H GASTRO

Es tracta d’un programa d’innovació dissenyat per produir un salt de qualitat en tots els àmbits del sector gastronòmic de la ciutat i que es gestionarà des de l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. El pla tindrà dues grans línies de treball.
La primera línia se centra en la innovació en el teixit productiu, i es proposa impulsar la competitivitat del sector hostaler i de la restauració. Es faran mentories sobre gestió empresarial i mentories sobre estratègies de negoci, ambdues a càrrec d’una consultora especialitzada en hostaleria.
La segona va dirigida a persones desocupades que busquin feina en aquest sector.
Té per objectiu dotar de capacitació especialitzada a persones amb necessitats de reciclatge professional, i possibilita l’accés a nous recursos relacionats amb les noves tendències del sector. 

Veure ProgramaPer a més informació, podeu adreçar-vos a:
Gornal Activa - Oficina de Serveis a l'Empresa
Carrer Can Trias, 20 (08902 L’Hospitalet de Llobregat)
93 403 69 33
oficinaserveiempresa@l-h.cat


*Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals*

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)