1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Suport a l'empresa

Suport a l'Innovació

PLA INNOSMART L’H: NODE D’INNOVACIÓ SMART CITIES

El Pla d’execució, vol impulsar noves oportunitats d’ocupació i de dinamització econòmica territorial, amb tres Projectes en dos Programes diferenciats:


Programa d’Innovació en l’Ocupació:
El programa respon a la necessitat de definir nous perfils professionals demandants per l’economia local i dissenyar l’itinerari formatiu, millorant la qualificació i el nivell d’ocupabilitat, amb formació en àmbits innovadors: Mobilitat Sostenible i Smart Cities.

Projecte Nous perfils: Impuls al vehicle elèctric
- Disseny de la formació específica del perfil d’Instal•lador de punts d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics.
- Oferiment de l’oportunitat de capacitació especialitzada en l’àmbit d’instal•lació i manteniment de punts d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, a 15 persones inscrites com a demandants d’ocupació.
 
Projecte Qualificació professional: Gestor d’Instal•lacions Smart
- Definició del nou perfil professional de Gestor d’Instal•lacions Smart i disseny de la formació necessària.
- Oferiment de l’oportunitat de capacitació especialitzada en la gestió de les Instal•lacions Smart, a 15 persones inscrites com a demandants d’ocupació.

Programa d’Innovació en el Teixit productiu:
El programa pretén impulsar els processos innovadors en les pimes industrials de la ciutat, facilitar l’establiment de relacions entre les empreses del territori i fomentar la cultura innovadora entre els joves.

Projecte Trad-Innova
- Gestió d’accions de mentoria en Innovació per, com a màxim, 8 pimes locals.
- Coordinació de 2 Jornades de Networking empresarial per estimular la dinamització empresarial, amb l’assistència de 160 empreses.
- 12 sessions de sensibilització envers la innovació en centres d’ensenyament secundari.

Podeu descarregar:
ORDRE EMO/315/2015
RESOLUCIÓ TSF/1592/2016

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:
Gornal Activa - Centre de Serveis a les Empreses de L’Hospitalet
Carrer Can Tries, 20 (08902 L’Hospitalet de Llobregat)
Telèfon: 93 403 69 33
E-mail: innovadors2017@l-h.cat

*Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals i es desenvoluparan de desembre de 2016 a desembre de 2017*

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)