Borsa de treball

Programes de Formació i Experiència Laboral

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones desocupades no perceptores 2019

Un total de 74 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest programa està dirigit a ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet en situació d’atur, no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi (Línia PANP) i, preferentment, més grans de 45 anys.
 
Aquest programa és d’interès públic i caràcter social, i és subvencionable  segons acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social i podrà ser elegible a través del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50 %
· PANP 6: 52 Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa.
· PANP 12: 22 Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa.
 
 

En ambdós casos, experiència laboral i formació els hi permetran als ciutadans i ciutadanes contractats millorar el seu perfil i competències professionals. Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:

· Suport per a la millora i manteniment dels espais públics, jardins, mobiliari i façanes de la ciutat.
· Suport i manteniment dels edificis municipals i d'instal·lacions a l'espai públic de L'Hospitalet.
· Suport al manteniment d’Equipaments Educatius.
· Suport  a les tasques administratives de l ‘Ajuntament.
 
 

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones desocupades 2019

Un total de 18 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest programa està dirigit a dones de l’Hospitalet en situació d’atur (Línea DONA).
Aquest programa és d’interès públic i caràcter social i és elegible a través del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50 %

· DONA 12: 18 Contractacions de  12 mesos a jornada completa i acció formativa. En aquest cas, experiència laboral i formació els hi permetran a aquestes ciutadanes contractades millorar el seu perfil i competències professionals.
 
Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:
· Suport a la vigilància i consergeries dels edificis municipals d'ús públic.
· Suport als serveis de manteniment i logística de la Guardia Urbana.

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones perceptores de renda garantida 2019 

Un total de 21 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament d’Empresa i Ocupació. Aquest programa està dirigit a ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet en situació d’atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC).

Aquest programa és d’interès públic i caràcter social, i és subvencionable  segons acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social i podrá ser elegible a través del Fons Social Europeu, amb un cofinançament del 50 %

Aquesta línea PRGC inclou dos tipus d’accions en funció de la durada:
· PRGC 6: 15 Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció formativa.
· PRGC 12: 6 Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció formativa
 

En ambdós casos, experiència laboral i formació els hi permetran als ciutadans i ciutadanes contractats millorar el seu perfil i competències professionals. Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:
· Salut ambiental i protecció dels animals.
· Suport per a la millora i manteniment dels espais públics, jardins, mobiliari i façanes de la ciutat.

Projecte d'experiència laboral de programa Treball i Formació per a persones desocupades 2019 

Un total de 3 persones participen en el programa Treball i Formació que ofereix l’Ajuntament de l’Hospitalet i promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Empresa i Ocupació.
Aquest programa està dirigit a personal tècnic de l’Hospitalet en situació d’atur (Línea COOR). Aquest programa és d’interès públic i caràcter social, subvencionable  segons acords de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball, Migració i Seguretat Social.

COOR: 3 Contratacions de 12 mesos a jornada completa
En aquest cas, aquesta experiència laboral els hi permetran a aquests ciutadans i ciutadanes contractades millorar el seu perfil i competències professionals.
 
Aquesta experiència laboral i formativa es desenvolupa atenent a les següents tasques i responsabilitats:
· Coordinació i Suport Tècnic.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)