Empresa

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa a la vida social, cultural i econòmica del territori.  Aquest conjunt d’accions de formació professionalitzadores poden ser de Grau Superior , de Grau Mitjà o de qualificació inicial.
Esta acción ha sido subvencionada por el Servei d’Ocupació de Catalunya a cargo de los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y con la cofinanciación en un 50% del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013, CCI2007ES052PO00
Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)