1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Escola d'emprenedors

Itinerari formatiu integral de SECOT

L'Escola SECOT d'Emprenedors, eSemp, imparteix a través de Gornal Activa un programa de formació integral per a emprenedors de més de 100 hores lectives de durada. Aquest itinerari aporta formació a l'emprenedor des de la primera idea de negoci fins a la posada en marxa amb garanties.

En acabar el recorregut formatiu, els usuaris queden facultats per emprendre amb èxit.

SECOT (Séniors Españoles para la Cooperación Técnica) és una associació d'empresaris sèniors amb experiència en tots els àmbits del món dels negocis.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)