1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Suport a l'empresa

Ajudes i subvencions per a emprenedoria

Start Up Capital

Aquest ajut es dirigeix a startups d’entre tres mesos i tres anys de vida, que tinguin la tecnologia com a factor diferencial i que estiguin en fase inicial i necessitin un impuls per accedir a les primeres rondes de finançament privat.

Més informació

Termini: 15 de novembre

ENISA JOVES EMPRENEDORS

Finançament per a pimes i startups (constituïdes un màxim de 24 mesos abans de la sol·licitud), creades per joves, per afrontar les inversions del projecte en la fase inicial.
Edat màxima dels que ostenten la majoria del capital: no superior a 40 anys.

Més informació

Import del préstec:
-Mínim: 25.000 €
-Màxim: 75.000 €

Termini: 01/01/2019
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)