1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

  • Estic a:
  • Inici
  • Empresa
  • Ajudes i subvencions per a la creació d’empreses

Empresa

Ajudes i subvencions per a la creació d'empreses

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges o edifici.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Préstecs Participatius IFEM- Coinversió per a la emprenedoria corporativa 

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Més informació

Termini: 27/12/2019

Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compravenda del negoci, amb un màxim de 5.000€ sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions?que superin els 60.000€.

Destinataris:
Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Més Informació

Termini: 31/12/2019


Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)