Formació

Projecte Inserdones

Projecte InserDones

Projecte d’itineraris integrals de formació i ocupació per a dones de 35 a 64 anys 

Veure imatge de Projecte InserDones (nova finestra)
Inserdones és un projecte fruit del treball, la reflexió i la proposta del Pacte Local per a l’ocupació de L’Hospitalet. Té com a objectiu contribuir a la millora de l’ocupabilitat i afavorir la inserció sociolaboral de dones entre els 35 i els 64 anys, preferiblement aturades, en feines precaritzades i/o en situacions de vulnerabilitat,mitjançant itineraris personalitzats des d’un acompanyant i assessorament integral que faciliti la seva inserció laboral i la millora de les competències professionals. La transversalització de la perspectiva de gènere i la capacitació  i l’ús de les noves tecnologies seran l’eix vertebrador de tot el projecte: orientació, formació i treball.

El projecte  vol atendre a la diversitat i la complexitat amb la que es troben les dones amb càrregues familiars i de cures en el moment d’incorporar-se o mantenir-se al mercat laboral ordinari. Per aquesta raó el projecte posarà el focus en:
 
 • Incorporar i mantenir la perspectiva de  gènere en totes les fases del projecte.
 • Treballar per superar les barreres externes i internes.
 • Assumir els reptes d’atendre a sectors estratègics per la ciutat, la qualitat de la formació i l’ocupació i la sensibilització emprenedora.
Els principals punts que presenta el projecte són:
 • Incorporar el principi d’igualtat de gènere com eix vertebrador al llarg de totes i cadascuna de les parts del projecte i en la generació d’actuacions de sensibilització.
 • Construir itineraris diversos en funció de les necessitats, competències i disponibilitat de les usuàries.
 • Facilitar l’apoderament de les dones en situació de vulnerabilitat.
 • Proposar formació integral amb  formació en competències transversals i bàsiques i en horaris que possibilitin la conciliació.
 • Tutoritzar a mida de les necessitats, treball en grup amb la finalitat de potenciar les xarxes com a suport d’èxit tant en la recerca com en el desenvolupament de trajectòries professionals.
 • Suport a la recerca mitjançant treball prospectiu de necessitats tant formatives com d’ocupació al territori.
 • Treballar de manera transversal amb el conjunt d’agents del mercat laboral del territori en sensibilització per la igualtat de gènere al treball i posada en comú de bones pràctiques.
ACTUACIONS PREVISTES:
 • Assessorament individualitzat.
 • Sessions grupals de formació transversals:
  - Igualtat de gènere (25 hores)
  - Dona Salut: Gestió de les emocions, estrès i intel·ligència emocional en la recerca de feina
  - Eines bàsiques per emprendre. Nous models d’Economia Social i solidària
   
 • Monogràfics competències per la recerca de feina i marca personal.
 • Itineraris de Formació professionalitzadora:

  -Certificat de Professionalitat nivell II: SSCS0208- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (450h)*

  Inscripcions


  -Itinerari Dones TIC, millora i capacitació digital: Formacions preparatòries per l’ ACTIC I,II- Acreditacions de les competències en tecnologia de la informació i comunicació).

  Inscripcions


  -Construeix la teva carrera professional. ( acompanyaments a la inserció sociolaboral a dones en horari flexibles, mitjançant canals digitals, a mida de les necessitats)

  Inscripcions
 
 
*( Aquestes actuacions son susceptibles de canvis).

 
 • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal