Projecte PECT

Els PECT són un instrument en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i l’estratègia RIS3CAT que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixen a la transformació econòmica del territori i tenen un fort component d’innovació. Responen a una estratègia territorial amb un consens ampli al territori.

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de L’Hospitalet

El PECT “L’Hospitalet, ecosistema innovador de salut” té com a objectiu completar i potenciar Bellvitge com a referent internacional en la innovació en l’àmbit de la salut, incorporant-hi teixit empresarial i generant nova activitat industrial i innovadora
Objectius operatius:
  • Esdevenir referent internacional del sud d’Europa en la innovació en l’àmbit de la salut
  • Especialització de la nova indústria del municipi en el sector salut
Període d’actuació: Gener 2018 – Desembre 2020
Pressupost del PECT:  1.882.215,45€

Entitat representant:  Ajuntament de L’Hospitalet
Entitats sòcies: IDIBELL i Fundació Josep Finestres
Entitats participants: Universitat de Barcelona i Institut Català d’Oncologia
Entitat col·laboradora: Hospital Universitari de Bellvitge

El PECT de L’Hospitalet està composat de 4 operacions:

Operació 1 COORDINACIÓ
Ajuntament de L’Hospitalet

Operació 2 CLÚSTER BIOMÈDIC
IDIBELL
Objectiu: Impuls i facilitació d’una recerca traslacional d’excel·lència científica contrastada, integrant innovació i transferència tecnològica en biomedicina. Potenciació de L’Hospitalet com un clúster biotecnològic per afrontar nous reptes de la medicina personalitzada, fomentant sinergies entre els actors del territori.

Operació 3 DINAMITZACIÓ DE L’ECOSISTEMA SALUT LH
Ajuntament de L’Hospitalet
Objectiu: Regeneració de l'activitat industrial i la dinamització d'espai; promoció de la localització de noves empreses a la ciutat vinculades a l'àmbit salut, donant suport a l'especialització de la indústria del municipi en el sector salut, esdevenint referent en la innovació en aquest àmbit.

Operació 4 SOMRIURES A MIDA 3D
Fundació Josep Finestres
Objectiu: Instauració, difusió i proliferació d'un nou model d'atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels serveis odontològics , enfocant-se cap al desenvolupament holístic d'aquest model d'atenció basat en components tecnològics avançats, que actuarà també com a palanca per atraure talent, emprenedors i agents de l’ecosistema.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 941.107,73€ (50%) i per la Diputació de Barcelona a través de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 en el marc del Pla “Xarxes de Governs Locals 2016-2019” 470.553,87€ (25%)
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)