1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Treball, Talent i Tecnologia (TTT)

Nova economia a L'H: Apropant empreses i persones en l'era digital. 

Emmarcat en el programa TTT (Treball, Talent i Tecnologia) i finançat per la Diputació de Barcelona

Enfocament


El Programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), dins del Pla de Reactivació Econòmica i Social dels municipis, està destinat a acompanyar la societat, teixit empresarial i persones, en la seva transformació i transició digital (TD) cap a nous requeriments socioeconòmics, inclusius i solidaris alineats amb els ODS 2030.


La seva missió es promoure el Treball digne, la millora del Talent local i el creixement sostenible de la ciutat mitjançant la Tecnologia.


Beneficiaris

-Empreses i associacions empresarials relacionades amb la cadena de valor del sector de la Salut i les seves empreses auxiliars que es trobin davant d’alguna/es d'aquestes situacions:

· Necessitat d’iniciar processos de digitalització o transformació tecnològica en el seu àmbit organitzatiu o de negoci.
· Necessitat de nous perfils professionals amb competències digitals especialitzades o per fer tasques, fins el moment, de forma tradicional.
· Amb raó social i fiscal en els PAE Districte Econòmic i Carretera del Mig.


-Persones que, empadronades a L’Hospitalet de Llobregat, es trobin en aquestes situacions:

· En atur i recerca de feina activa
· En actiu i en recerca d’un canvi o millora professional.
· Interessades en avançar digital, laboral i competencialment.
· Interessades en empreses de la cadena de valor salut i les seves empreses auxiliars.


Línies d’actuació:

· Línia 1.
Anàlisi i diagnòstic: identificar i analitzar les necessitats de les persones i empreses per definir accions concretes adaptades a la realitat de cada territori.
· Línia 2.
Relacions, col·laboracions i aliances per desenvolupar el pla: fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar, creant una estratègia coordinada i cohesionada.
· Línia 3.
Desenvolupament competencial de les persones: realitzar itineraris de millora de l’ocupabilitat actual i potencial de les persones, de forma preventiva i proactiva, amb el propòsit de disminuir la bretxa tecnològica, millorar l’ocupabilitat, facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
· Línia 4.
Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial: acompanyar a les empreses a (re)definir nous models de negoci sostenibles, inclusius i més competitius per minimitzar l’impacte de la crisi ocasionada per la COVID-19 i acompanyar les empreses en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

Les nostres accions:

Realitzades:

· Jornada Inaugural.
· Estudis d’anàlisis i diagnosis a càrrec dels agents patronals PIMEC i UPMBALL.
Conclusions estudi necessitats UPMBALL.pdf

· Workshops empreses:
o De la digitalització a la transformació digital dels models de negoci.
o Com iniciar la Transformació Digital a la meva empresa.

· Diagnosis de la Cadena de Valor on s’especifiquen la cadena de valor i les dades representatives del territori, econòmic i social, en matèria de transformació digital.

Diagnosi Cadena Salut i Benestar L'Hospitalet de Llobregat

· Jornades monogràfiques de sensibilització digital als col·lectius prioritaris (joves i dones):

o Atenció socio-sanitària.
o Col·lectivitats.
o Manteniment Edificis.

· Jornades especialitzades:
o “Dona i tecnologia” (dins el dia internacional de la dona i la nena a la ciència).
o “Revolució Digital i Oportunitats dins el mercat de treball” (dins el dia internacional internet.

· Detecció empreses de la cadena de valor ubicades als PAE amb interès pel projecte TTT.
· Prospecció d’empreses interessades per detectar requeriments.
· Reclutament de persones interessades en el projecte TTT.
· Orientació en matèria laboral, digital i formativa.
· Acció Formativa en Competències Digitals (30h) dins de l’objecte d’actuació de la cadena de valor.
Presentació Dades Web.pdf

Previstes:

· Publicació i posada en marxa del programa d’ajudes a la contractació de personal.
· Accions formatives de competències específiques i transversals.
· Networking de Feina – trobada empreses en situació de recerca de nou talent personal i professional i persones en situació de recerca de noves oportunitats laborals i de creixement.
· Contracte menor per activar els serveis de consultoria d’acompanyament en transformació digital a les empreses.

Links d’interès:

· Si ets Empresa et pot interessar saber que “La Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA) diseñada por la Secretaría General de Industria y de la pyme, es una aplicación online que, a través de un cuestionario permite a las empresas obtener una valoración de su estado de madurez digital”
https://hada.industriaconectada40.gob.es/hada/auth/login

· Si vols ser Usuari/a Participant del Programa Treball, Talent i Tecnologia i vols conèixer les teves competències digitals, les teves àrees de millora i propostes de formació per continuar desenvolupant-te, et recomanem que facis aquest test online i guardis l’informe resultant com a possible guia per a la teva carrera professional.

https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home?lang=es&referrer=epass&route=%2Fes

Com participar:

· Empreses:

Mitjançant correu electrònic a programaTTT@l-h.cat

· Usuaris/es:

Amb entrevista presencial, mitjançant correu electrònic a programaTTT@l-h.cat

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal