1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Pacte Local

Pacte Local per a l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de L’Hospitalet 2020-2023

El nou Pacte per a l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de L’Hospitalet 2020-2023, fruit de la trajectòria de concertació i consens a la ciutat , es va signar el 21 de desembre de 2020, amb el propòsit de contribuir a aconseguir una ciutat més igualitària i socialment cohesionada, competitiva i de desembre de integradora.

En aquest context de concertació, signen el nou Pacte Local: la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), les Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el baix Llobregat (AEBALL) i  la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). Amb la renovació del Pacte Local pel període 2020-2023 es consolida un model de desenvolupament econòmic basat en optimitzar les potencialitats territorials de L’Hospitalet, aprofundit en la presa de decisió concertada i en la proposta d’actuacions adequades a la nova realitat  social i econòmica de la ciutat.

L’acció conjunta i consolidada que ha guiat les principals propostes del Pacte Local per a la promoció de l’ocupació i el desenvolupament econòmic a L’Hospitalet torna a aportar respostes adequades a uns nous temps que exigeixen més que mai la concertació territorial.

Amb acords assumits per tots els agents en el context del Pacte per governar un model adaptatiu de resposta necessari en aquest escenari derivat de la pandèmia Convid19.

Amb la voluntat compartida de transformar i actuar proactivament a favor de les persones, les empreses, els sectors i el territori en un context difícil de preveure.

Amb les eines principals de la diagnosi continuada, la coordinació concertada de recursos i respostes, i la comunicació derivada.

Amb aquesta voluntat de coresponsabilitat, amb  coherència amb el nou marc legal, estratègic i financer.

Les parts del Pacte acorden els següents objectius:

1. Impulsar la reactivació econòmica vinculada a una econòmica més sostenible.

2. Millorar l’ocupabilitat, la formació i la qualificació professional adequada a les necessitats de les persones i les empreses.

3. Fomentar l’emprenedoria i l’econòmica social

4. Promocionar les mesures que facilitin l’adaptació a la nova realitat en el treball.

5. Promocionar les mesures de cohesió social per evitar l’exclusió social, la pobresa i la desigualtat.

Subvencions

Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal