1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Suport a l'empresa

Informació d'interès i tràmits

Consultes que has de realitzar abans de llogar o comprar un local:

Sol•licitar informació sobre el local

Registre de la Propietat
Adreça: Rambla Just Oliveres, 66
Tel: 93 338 08 58

Sol•licitar informació sobre l’estat del pagament dels subministres

Aigües de Barcelona- Oficina de L’Hospitalet
Adreça: Carrer Baró de Maldà, 28
Tel: 900 700 720 (Avaries), 900 710 710 (Atenció), 93 342 20 00 (Oficina)
Fax: 93 342 33 10
Horari: Dilluns a Dijous de 08:30-16:30; Divendres de 08:30-14:00 

Gas Natural- Fenosa - Oficina de L’Hospitalet
Adreça: Carrer Príncep Bergara 6. CP: 08901
Tel: 902 200850
Horari: Dilluns a Divendres de 09:30-13:30 i de 16:00 a 20:00
Endesa- Punt de servei L’Hospitalet
Adreça: Avinguda Pau Casals, 15
Tel: 93 260 00 69
Horari: Dilluns a Divendres de 09:00-13:30 i de 15:30-18:00

Sol•licitar a l’Ajuntament la llicència municipal d’obertura

Activitats Reglades
Adreça : Carrer Migdia, 5, planta 5
Tel: 93 402 60 35
Horari: Dilluns a Divendres de 08:30 a 14:00

Descarrega’t aquí els impresos necessaris

Realitzar la declaració censal d’inici d’activitat

És una declaració mitjançant la qual es dóna coneixement de les dades de l’empresa a Hisenda. T’has de donar d’alta al cens de l’Agència Tributària a través de l’imprès 036 (per a persones jurídiques) o el 037 (per a persones físiques). En aquests impresos hauràs de determinar l’activitat a realitzar (epígraf del IAE), la data d’inici de l’activitat, i el sistema de tributació de l’IVA i el IRPF al què optaràs. 

Agència Tributaria (Delegació L’Hospitalet)
Adreça: Avinguda Masnou, 10
Tel: 93 480 75 00

Si ets autònom, inscriure’t en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Alta en el règim Especial de Treballadors Autònoms: Es formalitza a través de l’imprès (TA0521/1-C)

En el cas que es contracti treballadors:
 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social: Amb aquest tràmit es realitza la inscripció de l’empresa a la Seguretat Social, i s’obté el codi de compte de cotització. Es formalitza a través de l’imprès (TA-6C)
 • Alta dels treballadors/es contractats/des al règim general de la Seguretat Social. Es formalitza a través de l’imprès (TA.2/S)

  Tots els impresos s’han de presentar per triplicat

  Tresoreria General Seguretat Social (nº15)
  Adreça: Carrer Clavells, 6
  Tel: 93 437 62 67

Comunicació d’obertura del centre de treball

Dins dels 30 dies posteriors a l’inici de l’activitat, estem obligats a comunicar l’obertura del centre de treball. Aquesta comunicació podem fer-la

Obtenció del Llibre de Visites

Tot empresari/a, tingui o no treballadors/es a càrrec, ha de tenir a disposició de la Inspecció de Treball el llibre de visites, on es registraran les possibles inspeccions. Un cop adquirit (en qualsevol llibreria), el llibre s’ha de portar o enviar a

Direcció Provincial Ministeri Treball
Adreça: Travessera de Gràcia 303-311. Barcelona
Tel: 93 401 30 00
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)