1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

  • Estic a:
  • Inici
  • Empresa
  • Ajuts i subvencions per a la creació d´empreses

Suport a l'empresa

Ajuts i subvencions per a la creació d'empreses

L’Ajuntament de L’H aprova les Bases per  subvencionar emprenedors i empreses del municipi

L’Ajuntament de l’Hospitalet,  mitjançant l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació,  ha aprovat les Bases reguladores de les subvencions incloses en els projectes municipals “L’H Emprèn” i “L’H Fem Empresa”, que compten amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques municipals 2016-2019.

“L’H Emprèn” té com a objectiu l’increment de l’ocupació efectiva per compte propi mitjançant la creació del propi lloc de treball de persones desocupades del municipi de L’Hospitalet.  La subvenció màxima per a emprenedor/a serà de fins a un màxim de 4.000€.

“L’H Fem Empresa” té com a voluntat, d’una banda, fomentar l’adquisició de competències i millorar l’ocupabilitat de persones que es troben en situació de recerca activa de feina a L’Hospitalet, i d’altra banda, afavorir el desenvolupament del teixit empresarial del municipi. És per aquest motiu que s’estableix una línia de subvencions destinades a finançar fins al 50% de la contractació laboral de treballadors en situació d’atur de L’Hospitalet per part d’empreses que desenvolupin la seva activitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritàriament al municipi de L’Hospitalet.

Les subvencions es podran començar a sol•licitar des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les Bases, un cop exhaurit el termini d’informació pública sense presentació d’al•legacions o un cop resoltes aquestes.

El període de presentació de sol•licituds finalitzarà el 31 de març de 2017 i el 30 de juny de 2017, per als projectes “L’H Fem Empresa” i “L’H Emprèn”, respectivament.

Més informació a la Unitat de Suport a l’Empresa de Gornal Activa. Carrer de Can Tries, 20. Telèfon: 93 403 69 33 o al mail: centredempreses@l-h.cat

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació fent clic aquí

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Bonificació de la base de cotització per noves persones emprenedores

Dirigida a treballadors/res autònoms/es de fins a 30 (homes) o 35 anys (dones). Es tracta d’una reducció del 30% de la base mínima de cotització a la Seguretat Social durant els 15 mesos immediats a la data d’alta, i d’una bonificació del 30% durant els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció 

ACC10. Bonificació de la base de cotització per nous treballadors autònoms de 30 anys o menys i dones de 35 o menys.

Termini: Vigent i es realitzarà en el moment de l'alta al RETA.

Préstec INICIA: per la creació d’empreses

Les entitats financeres poden demanar les garanties i avals que considerin necessaris per a la seva aprovació d'acord amb la seva operativa i criteris. 

Aquest préstec és conegut a les entitats financeres com préstec Autoempresa, la seva anterior nomenclatura.
L’objecte dels préstecs és la creació d’empreses i per això consisteixen en un finançament tou per a la posada en marxa de l'empresa. Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin una idea empresarial, la desenvolupin a través de l'assessorament de qualsevol entitat d'assessorament de la Xarxa Inicia i obtinguin el certificat conforme el seu pla d'empresa és viable. 

Tramitació: abans d'adreçar-se a l'entitat financera caldrà demanar dia i hora amb l'entitat d'Inicia per analitzar la viabilitat del negoci. 

ACC10. Promoció de l'ocupació autònoma 

Termini: Vigent fins a nova regulació
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)