1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

  • Estic a:
  • Inici
  • Empresa
  • Ajuts i subvencions per a la creació d´empreses

Suport a l'empresa

Ajuts i subvencions per a la creació d'empreses

Préstec INICIA: per la creació d’empreses

Les entitats financeres poden demanar les garanties i avals que considerin necessaris per a la seva aprovació d'acord amb la seva operativa i criteris. 

Aquest préstec és conegut a les entitats financeres com préstec Autoempresa, la seva anterior nomenclatura.
L’objecte dels préstecs és la creació d’empreses i per això consisteixen en un finançament tou per a la posada en marxa de l'empresa. Les persones beneficiàries són aquelles que tinguin una idea empresarial, la desenvolupin a través de l'assessorament de qualsevol entitat d'assessorament de la Xarxa Inicia i obtinguin el certificat conforme el seu pla d'empresa és viable. 

Tramitació: abans d'adreçar-se a l'entitat financera caldrà demanar dia i hora amb l'entitat d'Inicia per analitzar la viabilitat del negoci. 

ACC10. Promoció de l'ocupació autònoma 

Termini: Vigent fins a nova regulació

Bonificacions de la cotització a la Seguretat Social al treball autònom

La legislació vigent estableix diferents bonificacions en la cotització a la SS del treball autònom segons els diferents casos, inclosos tots els treballadors que inicien la seva activitat per compte propi.

Termini: Mentre es mantingui la legislació vigent. 

Ayudas Horizon 2020 en l’àmbit TIC

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)