Borsa de treball

Persones que cerquen feina

Agència de Col·locació autoritzada pel SOC amb el número 0900000100

Com donar-me d'alta a la Borsa de Treball

Per donar-te d'alta a la Borsa de Treball, cal passar-se personalment per l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació i demanar pel SIOL (Servei d'Informació i Orientació Laboral):

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Ctra. del Mig, 85-87

Horari d'atenció al ciutadà la resta de l'any : de dilluns a divendres de 9 a 13.45 hores i dimarts de 16.30 a 18 hores.

HORARI HIVERN:  L'Agència de Col·locació, la Borsa de treball municipal i el Servei d'Informació i Orientació Laboral (SIOL) romandran tancats des del 25 de desembre i fins el 29 de desembre del 2017 
El dia 02 de gener el SIOL romandra tancat en l'horari de tarda.

Documentació que cal aportar:
- DNI/NIE original
- Un currículum en format electrònic actualitzat. Si no es té currículum en format electrònic també es pot portar en format físic.
- En cas de tenir alguna discapacitat igual o superior al 33%, original del certificat corresponent (ICASS)

L'alta a la Borsa de Treball es validarà en un màxim de 5 dies

Condicions de la Borsa de Treball Municipal:
- La inscripció a la Borsa tindrà una vigència d'un any. Transcorregut aquest temps, si no renoveu personalment la vostra inscripció, sereu donats de baixa automàticament.
- Qualsevol canvi que vulgui efectuar-se sobre les dades facilitades, haurà de fer-se presencialment al SIOL..

Com fer la inscripció a una oferta de treball

Per poder fer la inscripció a una oferta de treball, cal estar donat d'alta a la Borsa de Treball

- Ens podrem inscriure en una oferta de la Borsa de Treball Municipal:
- A través d'aquesta web a l'espai llistat d'ofertes
-
Al SIOL de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Una vegada inscrit/a i si el currículum reuneix els requisits de l'oferta, l'enviarem a l'empresa i serà aquesta, qui decidirà si truca els/les candidats/es.

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)