1. Informa't


2. Associa't

 • Com? contacta amb alguna de les associacions de la ciutat
  • Perquè contribuiràs a la vitalització del teixit comercial local
  • Perquè tindràs beneficis i descomptes en la participació en diverses campanyes comercials
  • Perquè serà part d'una veu col·lectiva en la relació amb les institucions

3. Activa el teu comerç


Consulta les campanyes de promoció comercial

Comerç

Plans de dinamització

L’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, mitjançant el Consell Municipal de Comerç, treballa conjuntament amb les associacions de comerciants per impulsar el desenvolupament de Plans de dinamització comercial.

Els objectius d’aquests plans són:

 • Fomentar i consolidar el comerç de la ciutat
 • Dotar-lo de les eines necessàries per ser més competitius i moderns davant d’altres fórmules de distribució comercial existents.
 • Impulsar una gestió comú per millorar l’organització del centre comercial.

Pla de dinamització de Santa Eulàlia Comercial

Inici del Pla de dinamització: 11 de Novembre de 2003

L'Associació de comerciants de Santa Eulàlia treballa en les següents línies d'actuació:
 • Millorar l'oferta comercial de la zona captant i seleccionant nous operadors.
 • Millorar els serveis al consumidor (Aparcament, any 2005).
 • Cohesionar el col•lectiu de comerciants i augmentar el nombre d'associats.
 • Donar suport tècnic als comerços i empreses associades.
 • Augmentar i fidelitzar la clientela a l'àrea comercial.
 • Implicar el mercat municipal en el Pla de Dinamització.
 • Consolidar una activitat de promoció i animació continuada.

  Els principals objectius de treball per al 2011 són:

 • Millorar qualitativament el comerç i els serveis que s’ofereixen als ciutadans.
 • Potenciar l’eix comercial mitjançant l’organització de diversos esdeveniments.
 • Cohesionar el col•lectiu de comerciants i augmentar el nombre d’associats.
 • Posicionar la zona comercial i potenciar la seva atracció comercial.

  Com a objectius secundaris podem trobar els següents:

 • Augmentar el nombre de compradors de l’àrea comercial i fidelitzar el públic.
 • Donar suport tècnic als comerços i empreses associades.
 • Crear noves vies de captació de socis i fidelització de socis actuals.
 • Consolidar una activitat de promoció i animació continuada.
 • Ampliar les vies informatives i posicionar adequadament la pàgina web de l’associació.

Pla  de dinamització del Centre - St. Josep

Inici del Pla de dinamització: 27 de Setembre de 2005

Els principals objectius de treball per 2011 són:

 • Incrementar el nombre de visitants a la zona comercial i fidelitzar-los com a clients del Centre i Sant Josep. 
 • Reduir l’actual evasió de despesa cap a altres zones. 
 • Millorar la diversitat de l’oferta i la qualitat dels serveis de la zona comercial. 
 • Modernitzar el comerç local i sensibilitzar respecte a la necessitat d'oferir una imatge atractiva del comerç.

  Com a objectius secundaris podem trobar els següents: 

 • Difondre la imatge de marca per familiaritzar a la població del municipi amb el logotip i la mascota de Centre i Sant Josep, i aconseguir la identificació del comerç associat a aquesta imatge. 
 • Donar continuïtat i periodicitat al butlletí intern de l’Associació. 
 • Reforçar les campanyes promocionals realitzades els darrers anys per tal de consolidar les accions al carrer i potenciar els elements d’animació al carrer dins el marc de la dinamització comercial. 
 • Incrementar l’oferta de serveis als comerciants per incrementar el nombre d’associats, i dotar aquesta oferta de contingut de qualitat per aconseguir un catàleg atractiu que fidelitzi més associats.

Pla de dinamització de Collblanc - La Torrassa

Inici del Pla de dinamització:7 d’octubre de 2003

L'associació de Comerciants de Collblanc - La Torrassa treballa en les següents línies d'actuació:
 • Millora de l’urbanisme comercial 
 • Diverses promocions anuals als comerços 
 • Diverses campanyes de promoció amb animació al carrer 
 •  Accions de comunicació i publicitat per donar a conèixer la zona comercial i les accions desenvolupades per l'entitat
 • Cursos de formació
 • Assessorament tècnic individualitzat a empreses associades
 • Instal•lació d'elements de senyalització comercial al carrer
 • Servei al client

  Els seus principals objectius per 2011 són:

 • Mantenir l’àrea com a principal centre comercial a cel obert de L’Hospitalet.
 • Continuar amb la dinàmica de donar a conèixer l’entorn comercial a través de campanyes de publicitat als mitjans de comunicació de la ciutat, i de la realització de diverses fires i campanyes d’animació comercial.
 • Donar recolzament tècnic als associats mitjançant suport administratiu, fiscal i legal.

  Com a objectius secundaris podem trobar els següents:

 • Millorar l’oferta dels serveis a associats i clients.
 • Incrementar el nombre d’associats.
 • Captar nous operadors.
 • Continuar amb l’oferta formativa i de reciclatge dels comerços del barri per millorar la seva competitivitat.
 • Treballar conjuntament amb la regidoria de districte i les àrees implicades per unificar criteris d’actuació de millora del barri.
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)