L'Observatori Socioeconòmic

Principals dades

Principals dades sociodemogràfiques de l'Hospitalet.  

Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local.  

Dades bàsiques i dades d'afiliació.  

Atur registrat
Desembre 2016: 16.673
Taxa d'atur registral
Desembre 2016: 13,36%
Contractació total
Desembre 2016: 6.819
Població potencialment activa 2015
165.702
Població activa registrada (juny 2016)
125.000
.  

Variació anual d'atur per secció econòmica.  

Variacions anuals per ocupació.  

Variacions anuals per nivell formatiu.  

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2016.  

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2016.  
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)