L'Observatori Socioeconòmic

Principals dades

Principals dades sociodemogràfiques de l'Hospitalet

Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic LocalDades bàsiques i dades d'afiliació

Atur registrat abril 2017
15.995
Taxa d'atur registral abril 2017
12,69%
Contractació total abril 2017
 5.470
Població potencialment activa 2016
167.049
Població activa registral Febrer 2017
126.120
Població ocupada registral Febrer 2017
109.506

Variacions relatives d'ocupació per sector

Variació anual d'atur per secció econòmica

Variacions anuals per ocupació

Variacions anuals per nivell formatiu

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2017

Variacions d'atur per secció econòmica 2009-2017

Variacions anuals d'atur per nacionalitat

Variacions interanuals d'atur per nacionalitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)