Orientació

Orientació laboral per a persones adultes

Té com a objectiu principal acompanyar i millorar la recerca de feina de persones en situació d’atur o de millora de feina.

ITINERARI

Mitjançant aquest servei la persona compta amb un suport en el seu procés d’orientació, se l’ajuda a definir l’objectiu professional, la formació relacionada i l’experiència que es necessita amb la finalitat de millorar la seva capacitació professional i el seu posicionament en la cerca de feina. Es treballa amb la persona amb la intenció de desenvolupar competències, afavorint la millora de la seva ocupabilitat.
Dins de l’itinerari es porta a terme un procediment d’atenció i orientació tant individual com grupal amb una metodologia que inclou actuacions de tutorització i formació modular.
Els objectius d’aquests mòduls son:
• Aconseguir que la persona participant conegui totes les eines necessàries per a la recerca de feina i les adapti a la seva ocupació preferent o a una oferta concreta de feina a què opti (p.e. cartes de presentació, cartes d’autocandidatura, currículum vitae, etc.)
• Aconseguir que la persona participant se situï davant els processos de selecció que es fan al mercat laboral actual per entrenar-se i aconseguir superar-los: fases del procés selectiu, les proves psicotècniques, l’entrevista de feina tradicional, l’entrevista per competències, les dinàmiques de grups, etc
• Aconseguir que la persona conegui totes les formes possibles d’accés al món laboral i utilitzi aquelles que més s’adeqüen al tipus de professió que vol desenvolupar, als seus recursos i a la seva situació (p.e. autocandidatura, consultores de selecció, empreses de treball temporal, premsa general, borses de treball d’organitzacions i on-line, portals d’internet, etc.)
• Aplicar al branding personal i a la recerca de feina: informació i actualització sobre la nova manera d’interactuar entre les persones demandants d’ocupació i les empreses que cerquen persones per a incorporar en la seva organització (p.e. facebook, twitter, blogs, plataformes com Second, Apps...)
Aquest servei està destinat a aquelles persones que estan en procés de recerca de feina.

Tallers de recerca de feina

TALLERS:
· Mercat de treball i ocupacions
· Identificació de Competències Transversals
· Eines i documents per a la recerca de feina
· Procés de selecció
· Canals de recerca de feina

Ens trobareu a:
  • Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social  (Ctra. del mig 85-87 L’Hospitalet).
    Tel. 934 032 527 934 032 526 email: orientacio@l-h.cat
    • Matins de dilluns a divendres de 9 a 13.45h i la tarda del dimarts de 16.30 a 18h.
  • Centre de Recursos per l'Ocupació (C. París, 71-73 L'Hospitalet).
    Tfno. 93 402 40 20
    De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)