Formació

Programa Joves per l'Ocupació

Accions per a joves d’entre 16 i 25 anys, inscrits al fitxer de la Garantia Juvenil

Programa Joves per l’ocupació

Joves per l’ocupació és un programa de formació en alternança amb el treball que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que pretén estimular la formació o l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu mitjançant el seu contacte amb l’empresa.

Els principals objectius del programa “Joves per l’ocupació” és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la inserció laboral en empreses i/o el retorn al sistema educatiu.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, d’acord amb la resolució Resolució TSF/1912/2016, d'1 d'agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades al Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” i l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, de modificació de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost.

El projecte es desenvoluparà de desembre de 2016  a març de 2018

ESPECIALITATS FORMATIVES

Els joves reben formació professionalitzadora que els capacita per desenvolupar tasques en les següents ocupacions:

- Auxiliar en activitats administratives
- Auxiliar en activitats de magatzem i comerç
- Auxiliar en activitats de cuina
- Auxiliar en activitats de restaurant i bar

PARTICIPACIÓ DE LES EMPRESES EN EL PROGRAMA JOVES PER L'OCUPACIÓ

Participar en el Programa Joves per l’ocupació és col•laborar en un projecte de formació i d’ajut a la ocupació en el que hi surten totes les parts beneficiades. Per una banda l’Ajuntament ofereix una formació a una sèrie de joves que per circumstàncies diverses no n’han tingut; els joves es formen i alhora fan un primer pas al món laboral, una primera experiència que els pot obrir les portes.

D’altra banda, l’empresa disposa de joves amb una formació bàsica en el seu sector que poden desenvolupar pràctiques formatives en entorn laboral no productiu i posteriorment existeix la possibilitat de contractació laboral per part de l’empresa.

Les empreses interessades en rebre més informació, podeu consultar la documentació annexa o trucar de dilluns a divendres de 9 a 14 hores al telèfon 93 402 60 27


Podeu descarregar els següents documents:
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)