1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

  • Estic a:
  • Inici
  • Empresa
  • Programes de suport al desenvolupament local. AODL

Empresa

Programes de suport al desenvolupament local. AODL

Nous formats d'emprendre, creació i creixement empresarial

El programa  pretén impulsar l'emprenedoria en dos àmbits: els estudiants i les persones en situació d'atur.

Objectius:
-Fomentar la cultura emprenedora entre els nois i noies  que cursen estudis de primària i secundària.

-Assolir que entre les persones en situació  d'atur l'opció  d'emprendre sigui una realitat.

Per aìxò es faran tasques d'informació, assessorament i seguiment dels diversos projectes viables per al creixement i  consolidació  del teixit empresarial a L'Hospitalet.

Impuls a la competitivitat empresarial i l'ocupació

Els objectius principals del programa  són:

-Millora de la competitivitat de les empreses del territori: micro, petita i mitjana empresa; donant suport i assessorament en matèria laboral i polítiques de Recursos Humans, com a estratègia per contribuir a augmentar la qualitat de l'ocupació.

-Especialització de la intermediació laboral per millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur del territori.

Suport a la innovació o desenvolupament empresarial

Els objectius principals del programa són:

-Fomentar la innovació empresarial i el desenvolupament tecnològic.

-Donar suport i impulsar l'Oficina d'Atenció i  Serveis per a les empreses.

-Participar en les accions de localització i captació de nova activitat econòmica al Districte Econòmic de L'Hospitalet.

Anàlisi i diagnòstic del sector turístic local

El programa té com a principal objectiu analitzar, diagnosticar i parametritzar el sector i les activitats turístiques a la ciutat de L'Hospitalet com a pas previ  per a la concepció d'un futur Pla Estratègic local  de turisme.
Àrea de Promoció Econòmica i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal