1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Suport a l'empresa

Formació per a empreses i emprenedors

SEGON SEMESTRE DE 2015

ESCOLA D'EMPRENEDORS
En col.laboració amb SECOT
  1. Pla d'Empresa
Durada: 20 hores
Sessions: 5
Inici: 28 de setembre de 2015
Finalització: 2 d'octubre de 2015

  1. Curs d'Iniciació al Marketing i la Gestió Comercial
Durada: 48 hores
Sessions: 12
Inici: 5 d'octubre de 2015
Finalització: 2 de novembre de 2015
 
  1. Curs de Gestió Financera i Administrativa de l'Empresa
Durada: 48 hores
Sessions: 12
Inici: 4 de noviembre de 2015
Finalització: 30 de novembre de 2015
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)