1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Transmissió empresarial: Reempresa


Què és reempresa? 

Reempresa és un projecte que fomenta un nou model d’emprenedoria on s’estableix tot un mecanisme que permet cedir empreses solvents i actives a emprenedors/es per tal que aquests continuïn amb l’activitat. 

Es crea un procés d’assessorament personalitzat, on participen les dues parts implicades en la cessió de l’activitat: la persona cedent i el reemprenedor de la mateixa.
L’objectiu fonamental de Reempresa, és posar en contacte les dues parts interessades en la transmissió de l’activitat, i col.laborar per garantir un mercat de transparència i confiança. 

A qui va adreçat? 

- A aquelles persones que, per diferents motius estiguin interessades en cedir la seva empresa
- A aquells emprenedors que estiguin interessats en continuar amb una empresa ja iniciada: reemprenedors.
Què ofereix Reempresa? 

Si ets un cedent: 

- Informació de tot el procés de transmissió de la teva empresa
- Com realizar la valoració de l’empresa
- Publicació d’un anunci amb les característiques de l’empresa i el preu de venda al portal reempresa.
- Presa de contacte amb reemprenedors interessats en continuar la teva empresa
- Acompanyament i seguiment durant la cessió de l’activitat 

Si ets reemprenedor: 

- Informació de tot el procés de compravenda d’una empresa 
- Col. laborar per garantir la transparència d’aquest procés
- Presa de contacte amb empresaris interessats en cedir la seva empresa.
- Acompanyament i seguiment durant la cessió de l’activitat 


Si hi esteu interessats, contacteu amb:
Oficina de Serveis a l’Empresa
93 403 60 23
oficinaserveiempresa@l-h.cat
http://reempresa.org/
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal