Orientació

Espai obert per a l'ocupació

Espai Obert per a l'Ocupació

Espai obert per a l’ocupació desenvolupa diferents tipus d’accions d’acompanyament a la inserció laboral, especialment de les persones que es troben en situació de desocupació, actuant com una eina facilitadora per a la incorporació al mercat de treball.

Cadascuna de les actuacions es plantegen com un conjunt d’accions complementàries, però al mateix temps cada participant rep una atenció individualitzada i a mida que permet que la persona pensi en els passos que ha de seguir en el seu procés de recerca de feina i sigui capaç de prendre decisions, el més encertades possible.

Els serveis que es posen a disposició dels usuaris són els següents:

SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Proporciona informació i orientació individualitzada dels recursos ocupacionals propis de l’Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social; així com també dels que es poden donar en el territori.

ITINERARIS PLURALS PER A L'ORIENTACIÓ LABORAL
Dispositiu d’acció integral d’assessorament, capacitació i acompanyament a la inserció i/o millora de feina amb l'objectiu d'afavorir que les persones en situació d'atur o millora puguin afavorir la seva ocupabilitat a través de la identificació, formació i el seu desenvolupament competencial real. S'estableixen dues línies d'intervenció: Una adreçada a persones aturades o en millora de feina i una altra adreçada específicament a persones aturades o en millora de feina però amb algun tipus de discapacitat física i sensorial.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Servei que té com a eina fonamental la Borsa de Treball Municipal, que és un servei gratuït i de qualitat, en plataforma on line, que tracta d’apropar l’oferta i la demanda de feina, posant en contacte els demandants d’ocupació amb les empreses que necessiten incorporar candidats/es amb perfils professionals adequats a les seves necessitats. Posem a disposició de les empreses dos tipus de procediments:

Selecció exprés per a la gestió d’ofertes: té com a finalitat respondre les necessitats immediates de personal de les empreses.

Selecció intgral: a partir de l’anàlisi i descripció del lloc de treball, i tenint en compte l’objectiu de l'empresa, així com les característiques de l’entorn. Es porta a terme un procés acurat de selecció i avaluació que inclou proves psicotècniques i informe final.
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)