Orientació

Espai de recerca de feina

Espai de Recerca de Feina

ESPAI DE RECERCA DE FEINA 2016


Objectiu:
Promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina, per tal de preparar la incorporació al mercat de treball de les persones usuàries. Amb  aquest objectiu es treballarà la recerca activa de feina a través del diferents  portals d’ocupació, optimitzant les candidatures dels participants i millorant-ne l’autonomia.

Durada:
El servei de Recerca Activa de Feina es durà a terme en dos grups diferenciats:
Dilluns i dimecres, de 09:00 a 13:00h.
Dimarts i dijous,  de 09:00 a 13:00h.
Cada participant hi assistirà a un dels grups, durant 4 setmanes, fins a un màxim de 8 sessions.

Requisits persones participants:
Persones ocupables amb projecte professional definit i viable.
Inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
Disponibilitat i interès per participar.
Amb coneixement del català i/o castellà
Amb autonomia suficient en informàtica i Internet

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)