Formació

Treball als barris Zona Nord

Programa Treball als Barris

Veure imatge de Treball als Barris (nova finestra)
L’objectiu és la dinamització d’un dispositiu d’actuacions ocupacionals que contribueixi a la cohesió social dels barris de la zona nord de la ciutat (Collblanc-La Torrassa, La Florida – Les Planes i Pubilla Cases)  i atengui els col•lectius amb dificultats d’inserció, acompanyant  les persones en la seva millora de l’ ocupabilitat.

El programa es va iniciar el 2006 i té caràcter  anual. La convocatòria 2017, actualment en fase d’execució, finalitzarà el desembre de 2018, de la mateixa manera la convocatoria “Treball als Barris 2018”, s’iniciarà al gener del 2019 i finalitzarà al desembre del mateix any. Les actuacions previstes son:


ACTUACIONS TREBALL ALS BARRIS 2018-2019 (Pendents d’Aprovació)

Dispositiu de suport a la inserció laboral de col.lectius amb dificultats especials (DIL)


És un programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col.lectius amb dificultats d’inserció: persones en risc d’exclusió social; persones en situació d’atur de llarga durada; joves en situació d’atur i baixa qualificació; dones en situació de reincorporació al mercat de treball; i altres col•lectius en situació de desavantatge laboral.

El DIL ofereix un acompanyament personalitzat, individual i grupal, amb accions de tutorització; informació i orientació laboral i acadèmica; formació i pràctiques en empreses; i intermediació laboral.

Accions d’aprenentatge integrat

Aquest programa de capacitació inclou una acció d’aprenentatge integrat que té com a objectiu la millora de les competències de base i les competències transversals, a més de les competències professionals.

• Neteja d’espais oberts i industrials, superfícies i mobiliari en edificis

Com a mínim un 75% d'aquestes persones continuaran el seu itinerari d'inserció sociolaboral mitjançant la seva contractació en el marc del programa d'experienciació laboral.


Cases d’Oficis

Son programes mixtos de formació i treball, orientat a la inserció de joves menors de 25 anys, demandants d’ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO).

L’objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 40 joves. Es portaran a terme 5 especialitats:

- Cuiner/a
- Serveis de restaurant, bar i cafeteria.
- Serveis de planta d’hotel, recepció i cafeteria.
- Muntatge i manteniment d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió.
- Operacions de Fontaneria i calefacció. Climatització domèstica, muntatge i manteniment d’instal•lacions frigorífiques.


Els joves participants disposaran de beca d’estudis els 6 primers mesos i d’un contracte “Formació i Aprenentatge” remunerat els següents mesos fins a la finalització del projecte.

Programes d’experienciació laboral

“Civisme a la Zona Nord”: Contractació laboral de 9 persones  en situació d'atur per tal que els participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social de caràcter temporal.

Programa de desenvolupament local

L’objectiu és  dinamitzar, promoure i executar els programes i les mesures ocupacionals que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica dels barris on s’actua, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d'activitat i el desenvolupament del territori, amb l'objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d'ocupació. Es desenvolupa en cooperació amb altres actors.

Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)