Formació

Treball als barris Zona Nord

Programa Treball als Barris

Veure imatge de Treball als Barris (nova finestra)
L’objectiu és la dinamització d’un dispositiu d’actuacions ocupacionals que contribueixi a la cohesió social dels barris de la zona nord de la ciutat (Collblanc-La Torrassa, La Florida i Pubilla Cases)  i atengui els col•lectius amb dificultats d’inserció, acompanyant  les persones en la seva millora de l’ocupabilitat.

El programa es va iniciar el 2006 i té caràcter  anual. La convocatòria 2016, actualment en fase d’execució, finalitzarà el desembre de 2017.ACTUACIONS

Dispositiu d’inserció laboral (DIL)

És un dispositiu d’inserció sociolaboral de col•lectius amb dificultats: persones en risc d’exclusió social; persones en situació d’atur de llarga durada; joves en situació d’atur i baixa qualificació; dones en situació de reincorporació al mercat de treball; i altres col•lectius en situació de desavantatge laboral.

El DIL ofereix un acompanyament personalitzat, individual i grupal, amb accions de tutorització; informació i orientació laboral i acadèmica; formació i pràctiques en empreses; i intermediació laboral.

Formació Integrada

El programa de qualificació professional inclou una acció de formació integrada que té com a objectiu la millora de les competències de base i les competències transversals, a més de les competències professionals.

• Neteja d’espais oberts i industrials, superfícies i mobiliari en edificis

Com a mínim un 75% d'aquestes persones continuaran el seu itinerari d'inserció sociolaboral mitjançant la seva contractació en el marc del programa d'experienciació laboral.


Casa d’Oficis

És un  programa de formació i treball orientat a la inserció de joves menors de 25 anys, demandants d’ocupació, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO).

L’objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de 40 joves. Es portaran a terme dos programes de Casa d'Oficis:

CASA D'OFICIS HOTEL'H ZONA NORD

Amb les següents especialitats:
·Cuiner, servei de bar i cafeteria
·Serveis de restaurant, bar i cafeteria
·Operacions bàsiques de pisos d'allotjament i gestió de pisos i neteja en allotjament.

L'objectiu és afavorir la inserció laboral de les persones participants en un sector laboral que inclou  l'hostaleria i la restauració.

CASA D'OFICIS  INSTAL·LACIONS I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
*NOVETAT

Amb les següents especialitats:
·Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
·Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
·Operacions de fontaneria i calefacció: climatització domèstica, muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques i eficiència energètica d'edificis.

L'objectiu  és donar  la qualificació  professional i afavorir la inclusió  social de les persones participants en un sector que inclou les instal·lacions elèctriques, energies renovables, fred i climatització, i eficiència energètica.


Programes d’experienciació laboral

Contractació laboral de 9 persones  en situació d'atur per tal que els participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social de caràcter temporal.

Es realitzarà l'actuació de Civisme a la Zona Nord

Programa de desenvolupament local

L’objectiu és  dinamitzar, promoure i executar els programes i les mesures ocupacionals que afavoreixin la dinamització integral, social i econòmica dels barris on s’actua, així com la seva integració en el conjunt de la població, mitjançant la generació d'activitat i el desenvolupament del territori, amb l'objectiu final de millorar les condicions de vida de les persones a través de la creació d'ocupació. Es desenvolupa en cooperació amb altres actors.

Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)