Formació

Projectes singulars

PROJECTE SINGULAR- GARANTIA JUVENIL

L’objectiu dels projectes singulars és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació o bé de formació, mitjançant una o més actuacions incloses en els quatre blocs de mesures en què s’estructura el Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil: mesures de suport a l’activació; mesures de millora de l’ocupabilitat; mesures de foment de l’emprenedoria; mesures de suport a la contractació.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

Mesures que integra i línees d’actuació amb els joves:

1. Mesures de suport a l’activació: accions d'assessorament individualitzat, d'orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.

2. Mesures de millora de l’ocupabilitat: formació, especialment en idiomes i TIC; pràctiques no laborals en empreses; impuls de la formació professional dual a través del contracte per a la formació i l'aprenentatge; formació per obtenir certificats de professionalitat; programes mixtos d'ocupació i formació; programes de mobilitat per millorar les competències professionals.

Especialitats formatives:
Accions formatives per a millorar les competències professionals de l’ocupació de barman (Atenció al client i protocol, Cocteleria, Begudes i serveis de vins, Anglès professional...)

3. Mesures de foment de l’emprenedoria: ajuts a l'auto-ocupació; assessorament per a l'auto-ocupació i la creació d'empreses; formació per l'emprenedoria i promoció de la cultura emprenedora; mesures per afavorir l'auto-ocupació i l'emprenedoria col•lectiva en el marc de l'economia social.

4. Mesures de suport a la contractació: ajuts a l'ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a 6 mesos; foment de l'ocupació per a les persones joves investigadores;foment de l'economia social.

El projecte es desenvoluparà de desembre de 2016 a desembre de 2017.


Podeu descarregar:

Ordre EMO/322/2015
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)