Formació

Projectes integrals

JOVES EN ACCIÓ (PROGRAMA INTEGRAL- GARANTIA JUVENIL)

Els programes integrals s’emmarquen en les iniciatives de segones oportunitats o noves oportunitats recomanades des de la Unió Europea i es dirigeixen a les persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil.

En aquest context, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa la línia de subvencions dels programes integrals que s’adreça a les persones joves que, per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves trajectòries educatives i/o professionals. Així, l’objectiu és que aquests joves que no treballen, ni estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé puguin realitzar un període de pràctiques en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal o d'haver-se quedat en situació de desocupació.

Aquests programes ofereixen, d'una banda, serveis d’orientació i tutorització, i de l'altra, formació i adquisició d’experiència professional. Així mateix, els programes integrals es desenvolupen en tres etapes diferents, les quals inclouen una o més accions. Aquestes etapes són: acollida, orientació i disseny del full de ruta de l’itinerari personal; execució del full de ruta personal, i inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.

En el marc dels Programes Integrals, l'Ajuntament de L'Hospitalet impulsa el projecte JOVES EN ACCIÓ, adreçat a 40 joves, amb dues linies formatives:

  - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
  - Atenció al públic amb anglès

Actuacions amb els joves:

Fase 1: Acollida, Orientació i Disseny de l’itinerari personal d’inserció

Fase 2: Execució de l’itinerari personal d’inserció:

• Accions de formació professionalitzadora en les especialitats:

  - Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles
  - Atenció al públic amb anglès

• Accions de formació per a la millora de competències transversals o competències clau.

• Accions de suport per a l’obtenció del graduat en ESO, per a la preparació de les proves d’accés als cicles de grau mitjà o proves de majors de 25 anys.

• Accions encaminades a enfortir el paper social de la persona jove amb la societat.

Fase 3: Inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu:

• Accions de suport i seguiment a la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu.

El programa es desenvoluparà de maig a desembre de 2017.

Inscripció oberta fins el 15 de juny.


Normativa:

TSF/2729/2016

Ordre EMO/319/2015
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)