Formació

Detall curs

PFI Auxiliar d'Hoteleria: cuina i càtering 2019-2020
Data inici: 16/09/2019
Data fi: 15/06/2020
Data màxima d'inscripció: 18/10/2019
Durada: 1000
Horari:
Programa: Programa de Formació i Inserció 2019-2020
Col·lectiu: Joves entre 16 anys i menors de 21 anys, sense títol de la ESO
Requisits: Els programes de formació i inserció estan adreçats als joves entre 16 anys i menors de 21 anys que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. Els PFI es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves re introduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i estable. L’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball, completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions i condueixen a l’obtenció del certificat de professionalitat que emet l’Administració local. Es desestimaran aquelles inscripcions que no compleixin els requisits d'accés. Convocatòria pendent d'atorgament.
Temari:
Modalitat: Presencial
Tipus:
Estat: Previst
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)