Institut Eduard Fontserè

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

El nostre centre és públic. L’eix central de la nostra proposta educativa és combinar l’educació i l’aprenentatge per afavorir la formació com a persones dels nostres alumnes i descobrir-ne així totes
les potencialitats, a fi que els permeti orientar-se i integrar-se a la societat actual. 

EQUIPAMENTS 

Sis aules d’informàtica. Aula de música. Laboratori. Aula d’idiomes. Aula de tecnologia. Aula visual i
plàstica. Aula de simulació d’empreses. Instal·lacions esportives. Canons de projecció a totes les
aules. 

SERVEIS 

Tècnic en integració social. Programació d’orientació Salut i Escola. Associació esportiva. Pla de millora: cinc aules d’estudi assistit i una aula d’estudi d’anglès. Dues aules obertes. Pla educatiu d’entorn: PROA. Servei de mediació escolar. Agenda 21. AMPA. Esquiada. Projectes d’innovació: Aprenentatge servei (ciutadania i joves pel barri) i SEFED (simulació d’empreses amb finalitats educatives). Altres projectes: coeducació amb exposicions realitzades pels alumnes i recuperació de la memòria històrica de L’Hospitalet. Comenius. Tallers extraescolars (fotografia...). Piscina en horari lectiu.

Adreça

Web: www.instituteduardfontsere.cat
Correu electrònic: a8051264@xtec.cat
Telèfon: 934495594
Fax: 934495606

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal