Institut Eduard Fontserè

Descripció

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 

El nostre centre és públic. L’eix central de la nostra proposta educativa és combinar l’educació i l’aprenentatge per afavorir la formació com a persones dels nostres alumnes i descobrir-ne així totes
les potencialitats, a fi que els permeti orientar-se i integrar-se a la societat actual. 

EQUIPAMENTS 

Sis aules d’informàtica. Aula de música. Laboratori. Aula d’idiomes. Aula de tecnologia. Aula visual i
plàstica. Aula de simulació d’empreses. Instal·lacions esportives. Canons de projecció a totes les
aules. 

SERVEIS 

Tècnic en integració social. Programació d’orientació Salut i Escola. Associació esportiva. Pla de millora: cinc aules d’estudi assistit i una aula d’estudi d’anglès. Dues aules obertes. Pla educatiu d’entorn: PROA. Servei de mediació escolar. Agenda 21. AMPA. Esquiada. Projectes d’innovació: Aprenentatge servei (ciutadania i joves pel barri) i SEFED (simulació d’empreses amb finalitats educatives). Altres projectes: coeducació amb exposicions realitzades pels alumnes i recuperació de la memòria històrica de L’Hospitalet. Comenius. Tallers extraescolars (fotografia...). Piscina en horari lectiu.

Adreça

Web: www.instituteduardfontsere.cat
Correu electrònic: a8051264@xtec.cat
Telèfon: 934495594
Fax: 934495606

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)