CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Tècnic/a superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
2000 h (2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes elèctrics i automàtics. Equips i instal•lacions tèrmiques. Processos de muntatge d'instal•lacions. Representació gràfica d'instal•lacions. Energies renovables i eficiència energètica. Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment. Configuració d'instal•lacions tèrmiques i de fluids. Manteniment d'instal•lacions frigorífiques i de climatització. Manteniment d'instal•lacions calorífiques i de fluids. Projecte de manteniment d'instal•lacions tèrmiques i de fluids. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en alternança en centres de treball de la Unió Patronal Metal·lúrgica
Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i Baix Llobregati i l'Associació Catalana d'Empreses d'Instal·lacions i Manteniment


DE QUÈ TREBALLARÀS?

Projectista d'Instal•lacions d'energia solar. Facility manager. Tècnic/a electromecànic/a de manteniment. Electroinstrumentista de central nuclear. Cap de manteniment.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)