CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

Tècnic/a superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
2000 h (2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Sistemes elèctrics i automàtics. Equips i instal•lacions tèrmiques. Processos de muntatge d'instal•lacions. Representació gràfica d'instal•lacions. Energies renovables i eficiència energètica. Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment. Configuració d'instal•lacions tèrmiques i de fluids. Manteniment d'instal•lacions frigorífiques i de climatització. Manteniment d'instal•lacions calorífiques i de fluids. Projecte de manteniment d'instal•lacions tèrmiques i de fluids. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en alternança en centres de treball de la Unió Patronal Metal·lúrgica
Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet i Baix Llobregati i l'Associació Catalana d'Empreses d'Instal·lacions i Manteniment


DE QUÈ TREBALLARÀS?

Projectista d'Instal•lacions d'energia solar. Facility manager. Tècnic/a electromecànic/a de manteniment. Electroinstrumentista de central nuclear. Cap de manteniment.

Centres on s'imparteix

  • Guia de Formació Professional
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal