CFGS Documentació i administració sanitàries

Tècnic/a superior en Documentació i administració sanitàries ( 2.000 hores • 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Gestió de pacients. Terminologia clínica i patologia. Extracció de diagnòstics i procediments. Arxiu i documentació sanitaris. Sistemes d'informació i classificació sanitaris. Ofimàtica i processament de la información. Codificació sanitària. Atenció psicosocial al pacient-usuari. Validació i explotació de dades. Gestió administrativa sanitària. Projecte de documentació i administració sanitàries. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Tècnic/a superior en documentació sanitària. Responsable tècnic de codificació de documentació sanitària. responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques. Responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari. Responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària. Responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària. Responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics. Responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris. Assistent o assistenta d'equips de recerca biomédica. Secretari o secretària de serveis sanitaris.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)