CFGM Manteniment electromecànic

Tècnic/a en manteniment electromecànic
2000 h ( 2 cursos acadèmics)

QUÈ ESTUDIARÀS?

Tècniques de fabricació. Tècniques d'unió i muntatge. Electricitat i automatismes elèctrics. Automatismes pneumàtics i hidràulics. Muntatge i manteniment mecànic. Muntatge i manteniment elèctric-electrònic. Muntatge i manteniment de línies automatitzades. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès Tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Mecànic/a de manteniment. Muntador/a industrial. Muntador/a d’equips elèctrics. Muntador/a d’equips electrònics. Mantenidor/a de línia automatitzada. Muntador/a de béns d’equip. Muntador/a d’automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal•lador/a electricista industrial. Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)