CFGS Química ambiental

Tècnic/a superior en química ambiental
1400 h ( 1 curs acadèmic)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Organització i gestió de la protecció ambiental. Control d'emissions a l'atmosfera. Control de residus. Tècniques d'anàlisis fisicoquímiques, químiques i microbiològiques d'aigües. Estacions depuradores d'aigües residuals. Seguretat química i higiene industrial. Relacions en l'àmbit de treball. Formació i orientació laboral. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Tècnic/a en control de la contaminació. Especialista en medi ambient i qualitat química. Tècnic/a de laboratori ambiental. Tècnic/a de medi ambient d'edificis i serveis. Tècnic/a especialista en gestió de residus industrials. Tècnic/a en depuració d'aigües. Tècnic/a en tractament de residus. Tècnic/a en control atmosfèric. Tècnic/a en auditories i avaluació d'impactes.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)