Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments (nivell 3) [HOTG0108]  

Competència general

Crear i operar viatges combinats, productes similars i esdeveniments, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa, i gestionar el departament o la unitat corresponent de l'agència de viatges o entitat equivalent.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat preferentment en unitats productives d'agències de viatges, operadors turístics, entitats organitzadores de congressos, departaments d'esdeveniments en establiments hotelers i oficines de promoció turística, tant en el sector públic com privat.

Sectors productius

Sector turístic, principalment en els subsectors de la distribució i promoció turístiques, en agències de viatges emissores detallistes i majoristes detallistes, operadors turístics, agències de viatges receptores, oficines i entitats de promoció turística i organitzadors professionals de congressos o OPC. També en establiments com ara hotels, centres de congressos i entitats organitzadores d'esdeveniments.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
 • Promotor/a d'agència de viatges
 • Promotor/a d'agència de viatges majorista
 • Tècnic/a de vendes en agències de viatges
 • Empleat/ada o cap de departament de reserves d'agència majorista
 • Tècnic/a de producte agències de viatges
 • Programador/a de viatges combinats en agències de viatges majoristes i detallistes Responsable del departament nacional o internacional en agències de viatges majoristes Tècnic/a en agències de viatges
 • Transferidor/a d'agències de viatges. Coordinador/a de qualitat en agències de viatges majoristes o en empreses professionals organitzadores de congressos o OPC i en entitats organitzadores d'esdeveniments i fires.
 • Tècnic/a o promotor/a d'oficines de congressos i d'empreses organitzadores de congressos o OPC
 • Tècnic/a o promotor/a de centres de congressos
 • Empleat/ada d'entitat organitzadora de fires i esdeveniments
 • Responsable de departament d'esdeveniments en entitats hoteleres

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)