Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (nivell 2)[SSCS0208]

Competència general

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
 
Àmbit professional
 
S'ubica en l'àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d'atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia i habitatges tutelats.
 
Sectors productius
 
Desenvolupa la seva activitat professional al sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.
  
Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Auxiliar de geriatria

  • Auxiliar de gerontologia

  • Cuidador/a de disminuïts físics, psíquics i sensorials

  • Cuidador/a (en residències de gent gran)

  • Cuidador/a (Serveis d'acolliment residencial i Serveis de centres de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat)
  • Gerocultor/a

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)