Activitats auxiliars de comerç (nivell 1) [COMT0211]

Competència general

Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda
i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant el
equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas
necessari, atenció i informació protocol•litzada i estructurada, al client en el punt
de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

Àmbit professional

Desenvolupa les seves funcions en establiments comercials: botigues, supermercats
i hipermercats, per compte d'altri, o pròpia en el cas del repartiment de proximitat,
seguint les instruccions rebudes i sota la supervisió directa d'un responsable
l'establiment o repartiment comercial.

Sectors productius

En el sector del comerç i en concret en el comerç majorista i minorista,
supermercats, grans superfícies comercials i centres de distribució comercial.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Reposadors / es de hipermercat.
  • Reposador / a.
  • Repartidors / es de proximitat, a peu.
  • Embaladors / as-empaquetadors / as-etiquetadors / es, a mà
  • Preparador / a de comandes.
  • Auxiliar de dependent de comerç.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)