CFGS Condicionament Físic

Tècnic/ca superior en Consdicionamet Físic
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents,Habilitats Socials,Fitnes en Sala d'Entrenament Polivalent,Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical, Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical, Condicionament Físic a l'Aigua, Tècniques d'Hidrocinèsia,  Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional, Anglès i Projecte de Condicionament Físic 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Entrenador/a:  de condicionament físic en sales d'entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius, en instal·lacions aquàtiques, condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius, personal. Instructor/a: de grups d’hidrocinèsia i cura corporal, promotor o promotora d'activitats de condicionament físic, animador o animadora d'activitats de condicionament físic, coordinador o coordinadora d'activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia, monitor o monitora d'aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins, instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.Promotor/ra, animador/ra i monitor/ra d’activitats fisicoesportives; coordinador/ra d’activitats poliesportives, i socorrista.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)