Seguretat informàtica (nivell 3) [IFCT0109]  

Competència general

Garantir la seguretat dels accessos i usos de la informació registrada en equips informàtics, així com del propi sistema, protegint-los dels possibles atacs, identificant vulnerabilitats i aplicant sistemes de xifrat a les comunicacions que es realitzin cap a l'exterior i a l'interior de l'organització.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea de sistemes del departament de informàtica d'empreses públiques o privades que utilitzen equipament informàtic, exercint tasques d'auditoria, configuració i temes relacionats amb la seguretat informàtica, tant per compte aliè com per compte propi.

Sectors productius

Està present en múltiples sectors productius, sobretot en el sector serveis, tot i que es percep una marcada característica de transectorialitat. també està present en els següents tipus d'empreses:
  • Empreses de qualsevol sector i mida que utilitzen equipament informàtic en els seus processos de gestió.
  • Empreses que presten serveis d'assistència tècnica informàtica.
  • Empreses d'externalització (outsourcing) de serveis.
Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Programador de Aplicacions Informàtiques
  • Tècnic/a en Informàtica de Gestió
  • Tècnic/a en seguritat informàtica.
  • Tècnic/a en auditoria informàtica.
     

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)