Administració de serveis d’Internet (nivell 3) [IFCT0509]  

Competència general

Instal·lar, configurar, administrar i mantenir serveis comuns de aprovisionament i intercanvi d’informació utilitzant els recursos de comunicacions  que ofereix Internet.


Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats de naturalesa pública o privada de qualsevol mida que comptin amb infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet per realitzar intercanvi d'informacions, l'activitat es realitza en l'àrea de sistemes del departament d'informàtica exercint el seu treball tant per compte aliè com per compte propi.


Sectors productius

Donada l'àmplia distribució dels serveis d'Internet s'observa un fonament trans en aquesta qualificació, amb especial rellevància en el sector serveis, situant-se en els següents tipus d'empreses:
Organismes públics i empreses de qualsevol sector productiu que per la seva grandària i organització necessitin disposar de serveis propis basats en tecnologies d’Internet:
  • Empreses proveïdores de serveis Internet.
  • Empreses d'externalització de serveis (outsourcing) i centres de dades.
  • Empreses dedicades al desenvolupament de pàgines i aplicacions web.

Ocupacions o llocs de treball relacionats
 
  • Administrador de serveis d’ Internet. Administrador d’ entorns Web (webmaster).
  • Administrador de serveis de missatgeria electrònica (postmaster).
  • Tècnic/a de sistemes d’Internet.
     

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)