Interpretació i educació ambiental (nivell 3) [SEAG0109]  

Competència general

Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i capacitar les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.


Àmbit professional

Podrà exercir les seves funcions en programes puntuals o de llarga durada, desenvolupant la seva activitat en les següents àrees: informació, comunicació, formació, interpretació i educació ambiental en el medi socionatural, activitats d'acompanyament i guia per l'entorn natural. La seva activitat es desenvolupa en qualsevol organització de caràcter públic o privat, que tingui com a objecte el desenvolupament de programes d'Educació Ambiental. Entre altres:
  • Administracions Públiques: estatals, autonòmiques o municipals amb competències en els sectors educatiu i ambiental.
  • Entitats tant amb ànim de lucre com sense ell (empreses, associacions, sindicats,fundacions mediambientals i de protecció de la natura i altres similars), oferint serveis directament a l'usuari o bé gestionant serveis o programes de titularitat pública.
  • Com autònom, oferint els seus serveis directament o creant la seva pròpia empresa, associat amb altres tècnics.
Sectors productius

Podrà exercir les seves funcions en els següents centres, equipaments i espais:
  • Centres d'investigació, informació i documentació ambiental. centres de interpretació de l'entorn socionatural.
  • Centres de formació ambiental. Centres de visitants i similars. jardins botànics i parcs zoològics.
  • Equipaments d'educació ambiental: Aules de natura, Granges escola, Pobles-escola, camps de treball. Entorns naturals, rurals, urbans i industrials.
Ocupacions o llocs de treball relacionats
  • Educador ambiental.
  • Monitor de la natura.
  • Guia ambiental.
  • Guia interpretador de l'entorn socionatural.
  • Monitor d'equipaments ambientals.
  • Monitor d'educació ambiental.
  • Informador ambiental.
  • Monitor de campanyes ambientals.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)