Inserció laboral de persones amb discapacitat (nivell 3) [SSCG0109]  

Competència general

Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la metodologia de treball amb suport per facilitar l'accés i el manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, dur a terme l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenir contactes amb l'entorn i col•laborar en l'anàlisi de llocs de treball, així com gestionar la informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.

Àmbit professional

Desenvolupa l'activitat professional en l'àmbit públic i privat, en l'àrea de serveis socials o comunitaris i d'ocupació adreçats a persones amb discapacitat, en organismes i institucions de l'àmbit públic; en organitzacions sense ànim de lucre i en empreses privades, fonamentalment de caràcter local o autonòmic; en regidories d'ocupació, serveis socials, benestar social o educació; en agències de desenvolupament local i comarcal; en instituts i fundacions encarregats de la gestió de serveis socials que tinguin com a objecte el desenvolupament de programes d'intervenció social, inserció ocupacional o sociolaboral i d'igualtat d'oportunitats. S'integra en equips interdisciplinaris d'atenció social, al costat de professionals de nivell superior.

Sectors productius

Se situa en el sector de serveis, subsector de serveis a la comunitat, en diferents centres o equipaments que prestin serveis d'inserció laboral i atenció personal, desenvolupant funcions d'acompanyament per accedir a l'ocupació, de suport per mantenir el lloc de treball i de seguiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Preparador/a laboral.
• Tutor/a d'ocupació amb suport.
• Tècnic/a d'acompanyament laboral.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)