CFGS Màrqueting i publicitat

Tècnic o tècnica superior en màrqueting i publicitat 
(2.000 hores • dos cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Atenció al client, consumidor i usuari. Disseny i elaboració de material de comunicación. Gestió econòmica i financera de l'empresa. Investigació comercial. Treball de camp en la investigació comercial. Llançament de productes i serveis. Màrqueting digital. Mitjans i suports de comunicación. Polítiques de màrqueting. Relacions públiques i organització d'esdeveniments de màrqueting. Anglès. Formació i orientació laboral. Projecte de màrqueting i publicitat. Formació en centres de treball. 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Assistent o assistenta del cap de producte; tècnic o tècnica de màrqueting; tècnic o tècnica en publicitat; tècnic o tècnica en relacions públiques; organitzador o organitzadora d'esdeveniments de màrqueting i comunicació; auxiliar de mitjans en empreses de publicitat; controlador o controladora d’emissió en mitjans de comunicació; tècnic o tècnica en estudis de mercat i opinió pública; tècnic o tècnica en treballs de camp; inspector o inspectora d'enquestadors; agent d'enquestes i censos; codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats; responsable de promocions punt de venda; especialista en implantació d'espais comercials.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)