Gestió de la producción en fabricació mecànica (nivell 3 ) [FMEM0109]  

Competència general

Programar i controlar la producció en fabricació mecànica , per assegurar el seu ajust amb els objectius de producció i ordres de fabricació , determinant els lots que s'han de fabricar i el començament de la seva producció, garantint el subministrament de matèries primeres i productes semielaborats en les línies i llocs de fabricació, complint amb els criteris de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient establerts.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la gestió de la producció de grans, mitjanes i petites empreses vinculades a la fabricació mecànica, depenent de nivells superiors a grans i mitjanes empreses.


Sectors productius

L'activitat s'exerceix en diferents subsectors de la indústria de fabricació mecànica que utilitzen processos i / o tecnologies de  fabricació per arrencada de ferritja, forja, estampació , muntatge , construccions metàl•liques, transformació i tractament de metalls, entre d'altres.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

• Tècnics en organització industrial. 
• Programador de la producció en fabricació mecànica 
• Tècnic d'aprovisionament en fabricació mecànica

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)