CFGS Promoció de la igualtat de gènere

Tècnic/a superior en promoció de la igualitat de gènere (2000 h · 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?

Aquests estudis capaciten per programar, desenvolupar i avaluar intervencions relacionades amb la promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, aplicant estratègies i tècniques de l'àmbit de la intervenció social, detectant situacions de risc de discriminació per raó de sexe i potenciant la participació social de les dones.

DE QUÈ TREBALLARÀS?

Promotor o promotora d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes; Promotor o promotora per a la igualtat efectiva de dones i homes, i tècnic o tècnica de suport en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)