Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web (nivell 3) [IFCD0210]  

Competència general

Desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologies web, partint d'un disseny tècnic ja elaborat a més de realitzar la verificació, documentació i implantació dels mateixos.
  
Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida que disposen d'infraestructura de xarxes intranet, internet o extranet, a l'àrea de desenvolupament del departament d'informàtica desenvolupant el seu treball tant pel seu compte com per compte d'altri.
 
Sectors productius
 
És present sobretot en el sector serveis, no obstant això es troba en tots els sectors productius atès que l'activitat compte com a objectiu el distribuir informació tant de manera interna com externa a l'organització en la qual s'està desenvolupant l'activitat.
 
A més es troba en els següents tipus d'empreses: Empreses de desenvolupament de software amb tecnologies web.
 
Empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisis, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, internet i extranet.
 
Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Programador/a d'aplicacions web 

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)