Programació de sistemes informàtics (nivell 3) [IFCT0609]  

Competència general

Desenvolupar components programari a partir d'unes especificacions concretes, proporcionant funcions d'administració i supervisió del sistema operatiu, per a la gestió dels recursos d'un sistema informàtic i la interacció amb altres sistemes utilitzant tecnologies de desenvolupament orientades a objectes i a components.

Àmbit professional
 
Desenvolupa la seva activitat professional a l'àrea de sistemes del departament d'informàtica d'empreses públiques o privades que utilitzen equipament informàtic, desenvolupant tasques auxiliars d'auditoria,
 
configuració i temes relacionats amb la seguretat informàtica, tant per compte d'altri com pel seu compte.
 
Sectors productius
 
S'ubica sobretot al sector de serveis, i principalment en els següents tipus d'empreses: empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques; grans organitzacions, sent part de l'equip de programació i manteniment de sistemes informàtics.
 
Donada l'àmplia distribució dels serveis d'internet s'observa un fonament transsectorial en aquesta qualificació, amb especial rellevància al sector serveis, ubicant-se en els següents tipus d'empreses:
 
Organismes públics i empreses de qualsevol sector productiu que per la seva mida i organització necessitin disposar de serveis propis basats en tecnologies d'Internet.
 
Empreses proveïdores de serveis d'Internet.
 
Empreses d'externalització de serveis (outsourcing) i centres de dades. Empreses dedicades al desenvolupament de pàgines i aplicacions web.
 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • Administrador/a de serveis informàtics

  • Programador/a d'aplicacions informàtiques

  • Programador/a de components

  • Programador/a de sistemes

Centres on s'imparteix

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)