CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
(2000 h  2 cursos acadèmics )

QUÈ HI ESTUDIARÀS?
Interpretació gràfica. Definició de processos de mecanització, conformació i muntatge. Mecanització per control numèric. Fabricació assistida per ordinador. Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. Verificació de productes. Projecte de fabricació de productes mecànics. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARAS?
Tècnic/a en electromecànica de manteniment. Cap de manteniment. Programador/a CAM.. Tècnic/a en automatització robòtica. Tècnic/a en mecànica. Encarregat/da d'instal·lacions de processament de metalls. Encarregat/da d'operadors de màquines per treballar metalls. Encarregat/da de muntadors. Programador/a de CNC. Programador/a de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador/a de la producció.

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)